NL | EN

Verklaring na uitzending 2 juni jl.

Maandag 3 juni 2019

Verklaring van de NAS n.a.v. een Nieuwsuur uitzending van 2 juni 2019

De NAS heeft kennisgenomen van de Nieuwsuur uitzending van zondag 2 juni jl.  Vanuit de NAS herkennen wij niet de suggestie dat er sprake zou zijn van misstanden bij huidige adopties uit Haïti.

De NAS is vergunninghouder in interlandelijke adoptie sinds december 2002. Over adopties uit Haïti in de jaren ‘80 of ‘90 kan de NAS geen uitspraken doen. Vanaf 2005 bemiddelt de NAS in adopties uit Haïti in goede afstemming met de Haïtiaanse en Nederlandse autoriteiten.

Emotioneel vinden wij het ingrijpend voor betrokken volwassen geadopteerden, wanneer in hun zoektocht naar herkomst en afkomst, zaken naar voren komen die anders zijn dan men dacht of wat vast lag in de papieren die op dat moment in het land van herkomst zijn opgemaakt.
Met ingang van april 2014 is Haïti aangesloten bij het Haags Verdrag en we kunnen constateren dat grote en goede progressie is geboekt in een geheel van kinderbeschermingsmaatregelen.
Volgens de beginselen van het Haags Adoptieverdrag kan interlandelijke adoptie een mogelijkheid zijn om permanent in een gezinsverband op te groeien. In Haïti, net zoals in veel andere landen, kan men in zijn algemeenheid nog niet voldoen aan de ambitie om alle kinderen deze toekomst te verzekeren.

Suggesties van Nieuwsuur over “aanwijzingen dat er nog steeds veel misgaat bij adopties uit Haïti” zijn door Nieuwsuur niet onderbouwd, voor zover dit een relatie heeft naar huidige adopties vanuit Haïti naar Nederland.


Arnold Schouten
Algemeen Directeur
Nederlandse Adoptie Stichting

 

© De Webmakers | Inloggen