NL | EN

Verklaring i.v.m. zedenzaak

Vrijdag 25 januari 2019

Verklaring NAS na berichten in de media over zedenzaak met een verwijzing naar een lopende adoptieprocedure

De NAS heeft met afschuw kennis genomen van de zedenzaak, waarbij een 13-jarig meisje gedurende lange tijd ernstig werd misbruikt.

Gisteren is in de media genoemd dat een van de verdachten een aspirant adoptieouder is, die met zijn partner wacht op opneming van een kind uit Haïti. In Nederland heeft alleen de NAS vergunning om te mogen bemiddelen voor adoptie vanuit Haïti. In de periode dat deze zaak speelt is bij de NAS geen melding gemaakt over de verdenking van een bij ons ingeschreven aspirant adoptieouder. Wij hebben gisteren via de media vernomen dat verdachte en diens partner aspirant adoptieouders zouden zijn. Indien dit feit bevestigd wordt, zal de adoptieprocedure van de verdachte en zijn partner door de NAS met onmiddellijke ingang worden stopgezet. 

De NAS vraagt zich af hoe het mogelijk is dat een aspirant adoptieouder verdachte is in een ernstige zedenzaak – of welk misdrijf dan ook – zonder dat de Vergunninghouder hierover wordt geïnformeerd en zonder dat de toestemming om te mogen adopteren wordt opgeschort of ingetrokken. Inmiddels hebben wij de Centrale Autoriteit verzocht om te onderzoeken hoe dergelijke situaties in de toekomst voorkomen kunnen worden. 

Behoudens deze verklaring zal door de NAS geen enkele mededeling worden gedaan over deze zaak. 

Oudewater, 25 januari 2019 

 

© De Webmakers | Inloggen