NL | EN

Vergunninghouders: opschorting adoptie ongefundeerd

Maandag 17 mei 2021

Reactie NAS op brief COIA en Persbericht van de gezamenlijke Vergunninghouders

De gezamenlijke Vergunninghouders zijn geschokt door de ongefundeerde conclusies in het rapport van de commissie Joustra (COIA) over adoptie in de periode na 1998. De minister van Rechtsbescherming heeft op woensdag 12 mei jl. antwoord gegeven op 125 Kamervragen en heeft daarbij als bijlage een brief verstrekt van de commissie COIA van 18 maart jl., die gaat over deze periode. In de brief geeft de commissie antwoord aan de Minister op vragen die eerder door de Vergunninghouders werden gesteld en die de commissie weigerde te beantwoorden richting de Vergunninghouders. 

De brief bevestigt dat er sprake is van eenzijdige en vooringenomen standpunten over adoptie in de periode na 1998 zonder dat er sprake is van deugdelijk onderzoek. De Vergunninghouders komen met het volgende persbericht hierover.  De enige conclusie moet zijn dat de tijdelijke opschorting door de minister geen stand kan houden, vanwege de aantoonbaar ongefundeerde aannames van de commissie Joustra in haar rapport over de periode ná 1998. De brief van de commissie die al op van 18 maart jl. aan de minister werd verstuurd en die op 12 mei openbaar is gemaakt kunt u hier lezen.

Behalve behoorlijk onderzoek over de periode na 1998 heeft de onderzoekscommissie het ook nagelaten om hoor en wederhoor toe te passen. In het kader van de transparantie die de NAS voor staat, maken wij onze inhoudelijke reactie op de conclusies van de commissie openbaar. Deze reactie van de NAS treft aan via deze link.

Samengevat stelt de NAS dat over de landen waar de NAS werkzaam is, de bronnen van de COIA eenzijdig, onvolledig en in voorkomende gevallen aantoonbaar onjuist zijn. Zo haalt de commissie een rapport aan dat is gepubliceerd onder de vlag van ISS over Haïti, waarin grove onwaarheden staan. Deze zijn in 2014 door de NAS weerlegd. Het oorspronkelijke rapport is wel als bron gebruikt, het wederwoord van de NAS is niet meegenomen. Het weerwoord van de NAS uit 2014 op het ISS rapport is hier te lezen

De NAS stelt dat de commissie op zoek is gegaan naar bevestiging van een vooringenomen standpunt dat er na 1998 geen verbeteringen in het systeem zijn doorgevoerd wat nog steeds leidt tot risico’s in het adoptieproces. Hierbij gaat de commissie – die géén systematisch en wetenschappelijk verantwoord onderzoek heeft gedaan naar deze periode – volledig voorbij aan de grote verbeteringen die zijn aangebracht. 

De NAS roept samen met de collega Vergunninghouders de minister op om de opschorting van interlandelijke adoptie met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Oudewater, 17 mei 2021

Arnold Schouten
Algemeen directeur

 

© De Webmakers | Inloggen