NL | EN

Reactie NAS op rapport GenJ

Donderdag 24 september 2020

Als onderdeel van de 5-jaarlijkse accreditatie heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in juli 2020 een audit uitgevoerd bij de NAS en een rapportage hierover gepubliceerd eind september 2020.

Uit de rapportage blijkt dat de NAS aan tien van de elf normen voldoet van het toetsingskader van de Inspectie. Dat is een mooie score waar we vanuit de NAS ook trots op zijn. Onder andere is aangegeven dat de procedures binnen de NAS goed zijn beschreven en beschikbaar zijn, relevante kindgegevens en oudergegevens volledig en actueel zijn, er sprake is van zorgvuldige beoordeling van matchingsvoorstel en uitvoeren van de matching, divers intern overleg is waarbij onderwerpen besproken worden en gezamenlijk wordt gereflecteerd op zaken, begeleiding van het adoptiegezin na plaatsing en het infomeren van het contactland na plaatsing door middel van rapportages op een goede wijze geschiedt.

Er zijn ook enkele aandachtspunten benoemd door de Inspectie welke zullen worden beoordeeld om opgenomen te worden in de maatregelen van het kwaliteitssysteem. 

Het enkele verbeterpunt aldus de Inspectie betreft de noodzakelijkheid van het uitvoeren van een medische duiding bij élk kinddossier ter matching. De NAS doet thans zelfstandig een beoordeling bij welk kinddossier dit noodzaak is of niet, dit conform het vastgestelde Kwaliteitskader Vergunninghouders.
Vanuit de NAS hebben wij aangegeven dat een medische duiding voor élk kinddossier nog geen wet- of regelgeving betreft en derhalve niet op deze wijze hierop getoetst kan worden. In overleg tussen Vergunninghouders – Centrale Autoriteit – Kinderartsen wordt dit projectmatig opgepakt met als doel dit te gaan realiseren in de toekomst. Naar oordeel van de NAS gaat de Inspectie voorbij aan hobbels bij de praktische uitvoering, zorgvuldigheidseisen, kwaliteitsaspecten en juridische aandachtspunten die hierbij een rol spelen. De NAS vervolgt deze discussie in samenhang met de betrokken partijen conform de ingeslagen weg.
Vanuit de NAS dragen wij ervoor zorg dat de relevante kindgegevens volledig en actueel zijn. Bij de audit van de Inspectie in 2015 was dit al een sterk punt van de NAS en sedertdien heeft de NAS zich nog verder ontwikkeld in dit proces, terwijl de wet- en regelgeving onveranderd is. De Inspectie weegt de noodzaak van medische duiding relatief zwaar in de betrekking van dit thema, naar mening van de NAS ten onrechte.

Laat onverlet dat de directie van de NAS zich in het algemeen herkent in de rapportage van de Inspectie en de NAS zich blijvend zal inzetten op het voortdurend verbeteren.

 

© De Webmakers | Inloggen