NL | EN

informatiefolder adoptie Haïti

Maandag 22 februari 2021

De NAS heeft een informatiefolder Haïti opgesteld nu interlandelijke adoptie onder de aandacht is. 

Er is in de afgelopen jaren veel gezegd en geschreven over adoptie vanuit Haïti, in de media, in rapporten en op social media. Wanneer dit een officieel rapport betreft in opdracht van de Nederlandse overheid waarbij vergaande uitspraken worden gedaan over de NAS en over adoptie vanuit Haïti, zonder dat er bij de NAS onderzoek is gedaan of om informatie is gevraagd, dan voelen wij ons genoodzaakt op een aantal onvolkomenheden en aannames te reageren. Wij zullen ons beperken tot de periode vanaf 2005 omdat de NAS sindsdien betrokken is bij adoptie vanuit Haïti.

De informatiefolder hebben wij onder de aandacht gebracht van leden van de Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid op het dossier van interlandelijke adoptie, om hen over de juiste feiten en omstandigheden te informeren.

U kunt de informatiefolder van de NAS via deze link downloaden.

© De Webmakers | Inloggen