NL | EN

Contact Haïti opgeschort

Vrijdag 10 juni 2022

Op 8 juni 2022 is de NAS door middel van een e-mail van de Nederlandse Centrale autoriteit geïnformeerd dat adoptie vanuit Haïti met onmiddellijke ingang door de Nederlandse overheid wordt opgeschort. De duur van de opschorting is onbepaald en sterk afhankelijk van de omstandigheden in het land. In de e-mail zijn door de Centrale autoriteit de politieke, veiligheids en humanitaire crisis genoemd als reden voor de opschorting.

Als NAS hebben we moeite met het besluit van de Centrale autoriteit. Enerzijds hebben we begrip voor het argument van de sterk verslechterde veiligheid en daarmee de politieke en maatschappelijke instabiliteit en de risico’s die deze meebrengen. Anderzijds spreekt de Nederlandse Centrale autoriteit ook over een humanitaire crisis. En juist dan zijn de kinderen de dupe. Als NAS willen we in deze situatie juíst voor de kinderen kiezen.

De correcte reactie is om niet te adopteren uit een land in chaos. En in een niet-contactland zouden we dat ook zeker niet willen. Vanuit een land in oorlog of na een (natuur)ramp worden geen kinderen geadopteerd. Maar met Haïti bestaat al vele jaren een werkrelatie waarbij de IBESR steeds weer een rots in de branding bleek. De Centrale autoriteit erkent de kracht en de sterke reputatie van de IBESR en spreekt de zorg uit over de processen die buiten de invloed zijn van de organisatie. Dat gaat om administratieve zaken zoals de afgifte van een nieuw paspoort waarbij corruptie mogelijk is. In de afgelopen maanden is het mogelijk gebleken om met de IBESR goede afspraken te maken over de afronding van procedures onder de moeilijke omstandigheden in Haïti.

Reeds eerder, in december 2019, hebben we gezien dat de Minister adopties opschortte vanuit Haïti in verband met de veiligheidsomstandigheden. Dit duurde destijds tot 14 oktober 2020 toen de situatie weer wat verbeterd was.

De betrokken gezinnen zijn geïnformeerd over het besluit van de Nederlandse overheid. Lopende procedures waarbij kinderen zijn voorgesteld, kunnen worden afgemaakt.

 

© De Webmakers | Inloggen