NL | EN

Adoptieprocedures Haïti tijdelijk opgeschort

Woensdag 18 december 2019

De Nederlandse Centrale autoriteit (NLCA) heeft de NAS medegedeeld dat namens de Minister van Rechtsbescherming  het besluit is genomen om adopties vanuit Haïti tijdelijk op te schorten. De oorzaak hiervoor ligt niet bij de adopties zelf maar bij de verslechterde veiligheidssituatie in het land. Sinds september is het aanzienlijk onrustiger dan gebruikelijk. In november werd een Frans echtpaar dat voor een tussentijdse adoptiereis naar Haïti was gevlogen, kort na aankomst om het leven gebracht. De onrust in Haïti houdt verband met de oppositie tegen de president en gaat onder andere over corruptiebestrijding, brandstofprijzen, water- en voedseltekorten en werkloosheid. Daarbij komt dat  er verkiezingen zullen zijn begin 2020.  In het verleden zagen we vaker dat met verkiezingen in het vooruitzicht, onrust ontstond onder de bevolking met rellen tot gevolg. Door het opschorten van de adopties zullen geen nieuwe approval aanvragen (matchingsvoorstellen) goedgekeurd worden door de NLCA.

De NAS is voortdurend in overleg met onze Haïtiaanse partners over de veiligheidsaspecten.  Juist in de laatste weken verbetert de situatie zich enigszins. Sinds vorige week zijn de scholen weer open en ook  de overheidsinstanties die in downtown Port-au-Prince zijn gevestigd werken weer, evenals alle instanties betrokken bij adopties.  De NAS vindt het in het belang van de betrokken kinderen, dat er per situatie naar een maatwerk oplossing wordt gezocht wat er mogelijk is met in acht name van de actuele situatie. In de afgelopen maanden is juist met onze partner gewerkt aan beoordeling van reismogelijkheden per situatie. Dit heeft er toe geleid dat een aantal kinderen toch thuis kon komen naar Nederland. Dat geldt overigens ook voor andere landen. Er zijn de afgelopen maanden ook adoptiereizen naar Haïti uitgesteld naar een moment dat reizen beter verantwoord was of was de accommodatie aangepast.

De Nederlandse Centrale Autoriteit heeft aangegeven dat in samenspraak met de NAS (en partnerorganisaties in Nederland en Haïti) gekeken zal worden naar die gezinnen waar reeds een voorstel heeft plaatsgevonden om te beoordelen op welke wijze de betreffende adopties afgerond kunnen worden.  De gezinnen aan wie een kind reeds is voorgesteld, zijn door de NAS persoonlijk geïnformeerd. De aspirant adoptiefouders met een ouderdossier in Haïti die wachten op een voorstel, alsmede de aspirant adoptiefouders op de wachtlijst voor intake hebben wij geïnformeerd door middel van een nieuwsbrief.  

De NAS blijft in gesprek met de Nederlandse Centrale Autoriteit en onze Haïtiaanse partners inzake de beoordeling van de situatie ter plaatse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

© De Webmakers | Inloggen