NL | EN

Laatste nieuws

Nieuwe CBO Adoptie: minister kiest voor afbouwscenario

Minister van Justitie en Veiligheid heeft keuzes ten aanzien van CBO Adoptie en partnerlanden bekend gemaakt.

NAS en ANW willen nieuwe CBO voor adoptie oprichten

De NAS en ANW maken bekend dat zij zich bij de minister hebben aangemeld om de nieuwe Centrale Bemiddelings Organisatie op te…

Contact Haïti opgeschort

De Nederlandse overheid heeft het contactland Haïti opgeschort met onmiddellijke ingang.

Reactie NAS op besluit minister Weerwind

Reactie van de Nederlandse Adoptie Stichting op het besluit van minister Weerwind over het opheffen van de opschorting op…

Media berichten over adoptie

De NAS reageert (niet) op berichten die vandaag in de media zijn verschenen over de toekomst van adoptie
© De Webmakers | Inloggen