NL | EN

Keuzehulp

Het kiezen van een land voor uw adoptieprocedure kan ingewikkeld zijn. Vertrekpunt bij de zoektocht zijn vaak de eisen die het land stelt aan de gezinssamenstelling, relatievorm en leeftijden. Dit zijn de harde voorwaarden. Daarnaast is er de vraag vanuit het land: voor welke kinderen worden ouders gezocht. Soms speelt voor adopieouders ook de verblijfstijd en voorwaarden aan het reizen een rol.

Wij hebben geprobeerd om de meest in het oog springende zaken samen te vatten in een keuzehulp. Deze is niet bedoeld als vervanging voor de landeninformatie. Wanneer u aan de hand van de keuzehulp ziet vanuit welk land u kunt adopteren, dan is het noodzakelijk om daarna de landenpagina grondig te lezen. Ook adviseren wij om uw keuze te bespreken met een van de bemiddelaars van de NAS. Dat kan bijvoorbeeld bij het telefonisch spreekuur of in een persoonlijk oriëntatiegesprek. Het is mogelijk dat medewerkers van de NAS na beoordeling van uw situatie toch een ander advies geven ten aanzien van een land.

De keuzehulp is in 3 documenten opgesteld, u kunt deze downloaden. Om de documenten te lezen heeft u Adobe nodig.

keuzehulp gezinssamenstelling
keuzehulp reizen
keuzehulp achtergrond kinderen

© De Webmakers | Inloggen