NL | EN

Special needs

In de adoptieprocedure moeten aspirant adoptieouders keuzes maken ten aanzien van de achtergrond van het kind. Dat betreft keuzes ten aanzien van leeftijd, aantal kinderen en special needs. Deze keuzes worden opgenomen in het gezinsrapport, wat als basis dient bij de adoptiebemiddeling. Aspirant adoptieouders moeten zich dus al in een vroeg stadium grondig oriënteren.

Special needs zijn de achtergronden van het kind op specifieke gebieden: de medische achtergrond van het kind, risico’s op medisch gebied en psycho/sociale achtergronden. Het kan voorkomen dat deze achtergronden extra vaardigheden vragen van de aankomende ouders. De special needs zijn opgenomen in een categorieën overzicht. Zeker wanneer aspirant adoptieouders nog geen opvoedervaring hebben, kan het heel lastig zijn om over dit soort abstracte onderwerpen na te denken. Een belangrijke bron van informatie kan het internet zijn. Daarnaast kan de huisarts, een kinderarts of een medisch (kinder)specialist een bron van informatie zijn. 

In de afweging spelen heel veel factoren een rol. Eén van de belangrijkste is de belastbaarheid van het gezin. Bent u in staat om regelmatig een medische of psychische hulpverlener te bezoeken, zijn naar verwachting aanpassingen in huis nodig, is het financieel mogelijk en wenselijk dat één van de partners de baan opzegt. Al deze factoren spelen een rol bij het maken van de keuzes. Onderschat ook de rol van het netwerk niet. Gaan familie en vrienden het kind accepteren zoals het is met diens zichtbare of onzichtbare achtergrond en wat wil je over die achtergrond kwijt zonder de privacy van het kind te schaden. 

Twee keer per jaar organiseert de NAS een Open Huis, in het voorjaar en in het najaar. Deze bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk voor aspirant adoptieouders. Ook voor familieleden, aankomende opa’s en oma’s kan het heel verhelderend zijn om hier naar toe te komen. Bij het Open Huis zijn altijd ervaringsdeskundige ouders aanwezig. Zij vertellen over de keuzes die zij maakten en de impact daarvan op het dagelijkse leven.

In de adoptieketen wordt gebruik gemaakt van een categorie indeling voor special needs. Deze indeling is tot stand gekomen in samenwerking tussen de Vergunninghouders, het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Stichting Adoptievoorzieningen, de Raad voor de Kinderbescherming en na overleg met een werkgroep van kinderartsen. Bij alle categorieën worden voorbeelden genoemd van achtergronden die onder deze categorie vallen. Dit betreffen indicaties waar u aan kunt denken en zeker geen afgebakend lijstje. In het onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming kunt u aangeven voor welke categorie u in aanmerking wilt komen. Daarbij kunt u ook achtergronden uitsluiten of juist andere specifiek benoemen.

De voorbeelden die in de categorie indeling worden genoemd zijn geen gelimiteerd lijstje. Ze zijn bedoeld om u een indicatie te geven wat u kunt verwachten bij een bepaalde categorie. U kunt ook andere zaken benoemen die u specifiek wilt opnemen of juist uitsluiten.

Eén van de categorieën in het overzicht is de categorie F: een gezond kind. Dat willen we graag nuanceren. Het betreft kinderen die ‘adoptiegezond’ zijn. Zo vinden we bijvoorbeeld parasieten en andere darmbewoners al lang geen special need meer. Er zijn meer zaken die niet onder de special needs vallen, maar die wel extra aandacht vragen van de adoptieouders. Zo zal een gezond kind dat langere tijd in een onveilige situatie heeft gezeten, veel aandacht vragen om weer vertrouwen te krijgen in volwassenen.

Aspirant adoptieouders die alleen open staan voor de opname van een gezond kind, kunnen bij de NAS niet terecht. Dat wil niet zeggen dat we geen gezonde kinderen plaatsen. De verwachting is dat de wachttijd voor de plaatsing van een gezond kind bij een gezin dat helemaal niet open staat voor special needs onaanvaardbaar lang kan zijn. De kleine kans op een plaatsing afgezet tegen de lange wachttijd maakt dat we geen dossiers in behandeling nemen waarbij geen sprake mag zijn van een mogelijke special needs.

Het is niet de bedoeling dat uw gezinsrapport een herhaling wordt van de lijstjes uit het categorieën overzicht: het gaat om het benadrukken van de uitzonderingen.

Het wordt aanbevolen om sommige achtergronden wel in uw gezinsrapport op te nemen. Een voorbeeld daarvan is wanneer u open staat voor opname van een vondeling of verlaten kind. In deze situatie is niets of slechts heel weinig van de achtergrond van het kind bekend. Bijvoorbeeld als het gaat om alcoholgebruik of ander risico gedrag tijdens de zwangerschap. Of over wat er gebeurd zou kunnen zijn in de periode dat een kind op straat leefde. Het is prettig wanneer in uw gezinsrapport is opgenomen dat u zich bewust bent van de risico’s van een dergelijke plaatsing en wat het empathisch van u verlangt als ouder.

Andere achtergronden waarbij het aan te raden is die in het gezinsrapport op te nemen zijn: verstandelijke beperking, ernstige gedragsproblematiek, incest (waarbij onderscheid wordt gemaakt in de familiaire relatie) of andere bijzondere achtergronden.

Wat wel in het gezinsrapport moet staan, is wanneer u open staat voor opname van een kind dat besmet is HIV of hepatitis of dat het syndroom van Down heeft. Indien u hiervoor open staat moet dit specifiek benoemd zijn.

Indien u overleg wilt met Team NAS over de achtergronden van de kinderen waar u voor open staat, dan adviseren wij u om dit te doen voorafgaand aan uw gezinsonderzoek. Het aanpassen van een gezinsrapport na verlenen van de beginseltoestemming kan tijdrovend zijn. Op de contactpagina kunt u zien welke mogelijkheden voor contact er zijn.

© De Webmakers | Inloggen