NL | EN

Aandragen nieuw contact en deelbemiddeling

Contactontwikkeling is belangrijk bij de NAS. Al vanaf de oprichting zijn wij hiermee actief. De filosofie hierachter is dat er sprake is van risico spreiding en wordt voorkomen dat onze organisatie economisch afhankelijk wordt van een contactland. De NAS werkt voor kinderen die in eigen land geen permanente mogelijkheid hebben om op te groeien in een gezin met ouders met wie zij naast een affectieve ook een juridische band hebben.

Aspirant adoptieouders kunnen een contact voordragen voor volledige bemiddeling. Om dit in behandeling te nemen, hebben we randvoorwaarden benoemd, de belangrijkste zijn:

  • Het land is bij voorkeur deelnemer aan het Haags Adoptieverdrag (HV).
  • Indien het land geen deelnemer is aan het HV, is er wel een duidelijke organisatie van het adoptieproces, waarbij de overheid een centrale rol speelt. De overheid is bereid om de werkwijze van de NAS – volgens het HV – te accepteren en waarborgen te geven zoals bedoeld in het HV.
  • De NAS moet een medewerker beschikbaar kunnen stellen om het onderzoek naar het contactland te doen.
  • Indien de aandrager van het contact zelf ook uit het land wil adopteren, mag de aandrager geen bemoeienis hebben met het onderzoek naar het contactland.
  • Er is nog geen andere Nederlandse Vergunninghouder werkzaam in het land.

Voor meer informatie over de mogelijkheden om een contact aan te dragen kunt u een e-mail sturen aan de NAS.

U kunt de NAS verzoeken om een contact voor deelbemiddeling te beoordelen. Wanneer een land deelnemer is aan het Haags Adoptieverdrag is deelbemiddeling niet mogelijk, ook niet wanneer bijvoorbeeld een individuele rechter bereid is om wel aan deelbemiddeling mee te werken, zie hiervoor ook de algemene informatie over deelbemiddeling.

Wanneer een land het Haags Adoptieverdrag wel heeft getekend, maar nog niet heeft ingevoerd, voeren wij een terughoudend beleid om een deelbemiddeling te faciliteren.

Deelbemiddeling is dus alleen mogelijk bij landen die het Haags Adoptieverdrag nog niet hebben ondertekend. Daarbij vindt de NAS het belangrijk dat er in het land een duidelijke wetgeving is waarbij de landelijke overheid de regie heeft in het adoptieproces. Het is onwaarschijnlijk dat de NAS een positief advies geeft voor adoptie vanuit een land waar de overheid geen of een zeer beperkte rol heeft. Hiervan is sprake bij veel landen met een wetgeving die is gebaseerd op het Angelsaksische rechtssysteem uit de jaren ’60 van de vorige eeuw.

De NAS faciliteert principieel geen deelbemiddeling waarbij al een kind in beeld is. Dit om te voorkomen dat een kind ‘gereserveerd’ wordt nog zonder dag het duidelijk is of een adoptieprocedure wordt goedgekeurd.

Indien u alle voorwaarden en tarieven van de NAS voor deelbemiddeling wilt weten, kunt u contact met ons opnemen per e-mail. Bij uw verzoek om informatie horen we ook graag welk land u wilt onderzoeken.

© De Webmakers | Inloggen