NL | EN

Wachtlijsten en afwachten

Na uw inschrijving bij de NAS kunt u te maken krijgen met verschillende momenten waarop u in afwachting bent van een volgende stap in uw adoptieproces. U krijgt te maken met verschillende soorten wachtlijsten en wachttijden. Hieronder leggen we dat verder uit aan de hand van de verschillende fases in uw procedure. 

U kunt zich bij de NAS inschrijven voor meerdere contactlanden. Indien u voldoet aan de voorwaarden voor een contactland en de wachtlijst is geopend komt u op een of meerdere wachtlijsten die u heeft aangegeven. De uiteindelijke procedure kunt u voor een land opstarten, u moet na verloop van tijd dus een definitieve keuze maken.

De wachtlijst tot intake is “dynamisch” en heeft de volgende uitgangspunten:

 • De wachtlijst volgorde wordt in de eerste plaats bepaald door de datum van definitieve inschrijving en het BKA nummer. Bij inschrijving op dezelfde datum komt het “oudste” BKA nummer bovenaan. Ook bij overschrijving vanaf een andere Vergunninghouder, geldt uw datum van inschrijving bij de NAS boven het BKA nummer.
 • U wordt uitgenodigd voor intake wanneer u voor een specifiek land een procedure kunt opstarten. Indien u bij de uitnodiging niet direct beschikbaar bent voor de procedure, vervalt de uitnodiging voor dat moment. Het niet benutten van een plaats is niet in het belang van de wachtende kinderen. U kunt dan wel voor het land op de intakewachtlijst blijven staan en kunt u bij een volgende gelegenheid opnieuw worden uitgenodigd.
 • U kunt, bijvoorbeeld op basis van uw wachtlijstpositie voor een ander contactland, bij de uitnodiging voor een intake besluiten dat u liever op een mogelijkheid voor dat andere land wacht. Uw wachtlijstpositie voor het land waar we u voor uitnodigden komt dan te vervallen maar u blijft op de wachtlijst voor uw andere voorkeursland(en).
 • Wanneer uw profiel aansluit en bijzonder geschikt is voor een specifiek land of een specifieke situatie, dan is het mogelijk dat u met voorrang wordt uitgenodigd voor intake. Zo zijn er contactlanden waar regelmatig ouders gezocht worden voor siblings, terwijl er relatief weinig families zijn die hier voor toestemming hebben.
 • Bij de NAS wordt het uitgangspunt gehanteerd dat er een goede verhouding moet zijn tussen het aantal ouders dat op een kindvoorstel wacht (dus met een dossier in het land) en het aantal te verwachten plaatsingen. Daarbij proberen we ook een goed evenwicht te vinden in de adoptiewens ten aanzien van leeftijd(en), sibling plaatsingen en special needs. Op die manier voorkomen we dat er een disbalans komt tussen de behoefte van een land en het aanbod van ouders. Omdat er sprake kan zijn van cliënten die op meerdere wachtlijsten staan of van cliënten die voldoen aan voorkeursprofielen, geven we geen harde wachtlijstposities. Uw positie kan immers onder allerlei invloeden verschuiven. Op verzoek kunnen we u aangeven in welke bandbreedte u valt. Bijvoorbeeld plaats 1 – 5 of plaats 6 – 10 etc.
 • Wij zullen nooit een uitspraak doen over een wachttijd tot intake. Wel kunnen we een indicatie geven die gebaseerd is op de situatie op het moment dat we de indicatie geven. Ook hier zijn allerlei invloeden van toepassing en kunnen er geen rechten worden ontleend aan een indicatie. Het kan ook sneller of langzamer gaan.

Na de intake maakt u het ouderdossier klaar. Hiervoor heeft u 6 weken de tijd. Wanneer uw dossier compleet is, worden de documenten naar de vertaler gestuurd. De vertaalde documenten worden gelegaliseerd en daarna opgestuurd naar het land. Voor uw gevoel begint op dat moment het wachten tot het voorstel. 

Vanaf het moment dat u na de intake de overeenkomsten voor de bemiddeling hebt ondertekend, kunt u gematcht worden. Dus ook als uw dossier nog niet in het buitenland ligt. Na de intake communiceren wij met onze partner(s) in het buitenland dat uw dossier er aan komt. Zeker wanneer u een bijzonder profiel hebt, kan het interessant zijn dat het in het buitenland al bekend is dat u de procedure hebt opgestart.

De wachttijd tot voorstel na een intake kan dan ook variëren van enkele weken tot meerdere jaren. Er zijn veel verschillende invloeden die bepalen hoe lang een voorstel op zich laat wachten. We noemen een paar van de belangrijkste:

 • Het uitgangspunt van matching is het kind. Samen met onze partners zoeken we de ouders wiens profiel het beste aansluit bij de behoeften van het kind. Dat moet goed passen anders is er geen goede match.
 • Uw wensen en grenzen ten aanzien van het kind zijn zeer belangrijk. Leeftijdsgrenzen, special needs profiel, aantal kinderen in een plaatsing, het speelt allemaal een rol. Het kan aantrekkelijk zijn om te proberen uw wachttijd te bekorten door uw grenzen heel ruim te stellen. Het is echter belangrijk dat u niet over uw grenzen heen gaat, dat is zeker niet in het belang van het kind en daarmee ook niet in uw belang.
 • De politieke, maatschappelijke en economische situatie in een land, of verandering daarvan gedurende uw procedure, kunnen van invloed zijn op de duur van de procedure. Die invloed kan negatief of juist positief zijn.
 • Gedurende de looptijd van een procedure kan het profiel van de wachtende kinderen wijzigen. Dat kan bijvoorbeeld het gevolg van een politieke keus van het zendende land zijn. De NAS kan en wil hierop geen invloed uitoefenen. Wanneer een dergelijke wijziging negatief van invloed is op uw mogelijkheid tot bemiddeling, dan zullen we dit communiceren, individueel of via een Nieuwsbrief.

Het kan voorkomen dat we in het proces van matching een polsing doen. Er is dan sprake van een “intended match”: het voornemen om een specifiek kind aan u toe te wijzen. Wanneer u positief reageert, kan het nog dagen, weken tot soms wel maanden duren voordat u meer zekerheid krijgt of de polsing ook daadwerkelijk tot een kindvoorstel leidt. Dat is een spannende en lastige periode waarin u geen verdere informatie krijgt. De tussenliggende tijd kan worden gebruikt om de procedure ter voorbereiding van de matching in het zendende land af te maken of de (medische) achtergrond van het kind verder in kaart te brengen.

Pas wanneer alle informatie over het kind volledig is, kan worden beoordeeld of een polsing ook over kan gaan in een daadwerkelijke match. Bij een polsing vertellen wij u in welke fase van de matching de intended match zich bevindt.

Ieder land heeft een andere adoptieprocedure. Per land kan het afreizen na voorstel variëren van een paar dagen tot een jaar. Zeker wanneer u lang wacht op een voorstel, kan het behoorlijk lastig zijn om in een paar dagen om te schakelen naar de oudermodus, ook al bent u er meer dan klaar voor. Volgens de algemene voorwaarden van de NAS moet u in staat zijn om in ieder geval binnen 3 weken af te reizen, nadat u hiervoor de uitnodiging kreeg. Wanneer dat niet tot uw mogelijkheden behoort, dan kunt u niet via onze organisatie adopteren. 

De snelheid van afreizen na acceptatie van het voorstel kan door verschillende zaken worden beïnvloedt. Op de landenpagina vindt u informatie over afreizen na voorstel, met een indicatie van de duur tussen voorstel en reizen. Enkele invloeden op de snelheid van afreizen:

 • Wanneer het kind in een onveilige opvangsituatie zit of individuele zorg nodig heeft die het in het land niet kan krijgen, kan het de wens van het zendende land zijn dat u op stel en sprong afreist.
 • Wanneer de voorbereiding van het kind op de komst van de ouders tijd nodig heeft, kan het langer duren voor u kunt afreizen.
 • Beschikbaarheid van betrokkenen in de procedure (rechter, advocaat, begeleiding).
 • Maatschappelijke situatie in het land, in sommige landen kan het bijvoorbeeld rondom verkiezingstijd onrustig of gevaarlijk zijn.

In welk stadium van de procedure u ook zit: wachten is lastig! Een aantal tips van uw collega wachtende ouders voor het doorkomen van deze periode:

 • Voorbereiden van het huis (kindvriendelijk maken) en nadenken over een kamertje.
 • De taal van het land leren zodat u zeker in de eerste weken als uw kind nog geen Nederlands begrijpt met uw kind kunt communiceren. De NAS heeft trouwens een handige folder over taalontwikkeling bij kinderen.
 • Alle dingen doen die met een kind dat stabiliteit nodig heeft moeilijker te doen zal zijn. Zoals verhuizen, reizen, een popfestival een cursus of wat er maar op uw bucketlist kan staan. Gaat u op reis nadat uw dossier werd verstuurd? Zorg dan wel dat u bereikbaar bent.
 • Een vakantiereis maken naar het land waar uw kind nu woont om het land en de gewoontes te leren kennen zodat u uw kind daar later over kunt vertellen. Misschien een recept van een nationaal gerecht leren klaar te maken. Uw adoptiereis strakjes is geen vakantiereis, het is dan lastiger om het land te verkennen. Hou er rekening mee dat het wettelijk niet is toegestaan om autoriteiten te benaderen of uw procedure in het land trachten te beïnvloeden.
 • Een cursus haarverzorging voor kroeshaar volgen.
 • Opvoedingsboeken en/of cursussen volgen gericht op adoptie.
© De Webmakers | Inloggen