NL | EN

Na de adoptie

Het is een heerlijk gevoel wanneer u op Schiphol door de deuren stapt of wanneer u met de auto uw eigen straat in rijdt. Na een lange en soms moeilijke procedure bent u eindelijk thuis met uw kind. Toch zijn er ook na de adoptie nog zaken die uw aandacht vragen. Hieronder vindt u meer informatie. 

Wanneer u terug bent van de adoptiereis heeft u nog van alles te regelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Aangifte van uw kind bij de burgerlijke stand van uw gemeente.
  • Aanvragen van het BSN nummer.
  • Bij adoptie uit een niet-Verdragsland het aanvragen van een verblijfsvergunning.

De NAS adviseert om uw kind te laten onderzoeken bij een kinderarts die bekend is met het protocol adoptie. Dit protocol is afgestemd op de bijzondere zaken die zich bij geadopteerde kinderen kunnen voordoen.

Indien het kind in verband met de special needs achtergrond voor onderzoek naar een gespecialiseerde kinderarts gaat, dan wordt geadviseerd dat deze voor het algemeen lichamelijk onderzoek afstemt met een kinderarts die bekend is met het protocol.

Binnen de adoptieketen is afgesproken dat de Stichting Adoptievoorzieningen de “sociale kaart” beheert. Dit houdt in dat zij adoptieouders gericht kunnen verwijzen naar gespecialiseerde hulpverleners. De contactmogelijkheden met de afdeling nazorg van de SAV staan vermeld op hun website.

De verplichting voor de post-adoptierapporten staat vermeld bij de landeninformatie en in de overeenkomst. Gedurende de looptijd kunnen landen de verplichting aanpassen.

Na thuiskomst van de adoptiereis ontvangt u gedetailleerde informatie over de wijze van aanleveren van de post-adoptie rapporten. De herkomstlanden stellen het meewerken aan deze rapporten verplicht, vaak staat het in de wet. Uw medewerking is dan ook onderdeel van de overeenkomst die we met u hebben.

Alleen onder het Haags Verdrag is er sprake van “erkenning van rechtswege” van de buitenlandse adoptie indien een “certificate of conformity” werd afgegeven. Het is dan ook niet nodig om de adoptie nogmaals in de Nederlandse rechtbank te laten bevestigen.

In alle andere situaties is het noodzakelijk om erkenning van de buitenlandse adoptie-uitspraak aan te vragen. U heeft hiervoor een advocaat nodig.

Indien uw kind op een voogdij beschikking mee naar Nederland kwam, is het noodzakelijk om de adoptie aan te vragen. Dat kan in sommige gevallen bij de Nederlandse rechtbank.

Bij een adoptieprocedure door een van de partners binnen een relatie, moet een zogenaamde stiefouder adoptie worden opgestart. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. In verband met de doorlooptijd van deze procedure bij de rechtbank, is het aan te raden om voorafgaand aan de adoptie gezag en voogdij al bij de notaris te regelen.

Na thuiskomst heeft de NAS in ieder geval op twee momenten contact met u: kort na thuiskomst en na circa 3 maanden. Indien er aanleiding is, hebben cliënten de mogelijkheid om de NAS te bellen tijdens kantooruren. Ook de NAS kan initiatief nemen voor contact, als daar aanleiding voor is.

De NAS adviseert cliënten om gebruik te maken van de mogelijkheid voor Video Interactie Begeleiding bij de Stichting Adoptievoorzieningen. Dit is een leuke en laagdrempelige opvoedingsondersteuning die gericht is op het versterken van de hechting tussen u en uw kind. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling nazorg van de SAV.

De NAS adviseert u om wijziging in uw contactgegevens ook aan ons door te geven. Het komt soms voor dat er jaren na de adoptie nog aanleiding is voor contact. Het is prettig als we u dan kunnen vinden. Denk hierbij aan telefoonnummers, e-mail adressen, woonadres.

© De Webmakers | Inloggen