NL | EN

Inschrijven

Om gebruik te maken van bemiddeling bij de NAS is het nodig om in te schrijven. Hiervoor is een inschrijfprocedure. In de wet is vastgelegd dat een Vergunninghouder geen bemiddelende activiteiten mag verrichten voor aspirant adoptieouders die niet ingeschreven staan. Inschrijven kan wanneer u een geldige beginseltoestemming hebt. Voorafgaand aan inschrijving, kunt u natuurlijk wel informatie opvragen.

Uw inschrijving start met het laten opsturen van uw gezinsrapport aan de NAS. De inschrijfprocedure staat hieronder uitgelegd.

Er zijn drie mogelijke momenten waarop u kunt aangeven dat u bij de NAS ingeschreven wilt worden:

1. Tijdens het gezinsonderzoek door de Raad van de Kinderbescherming.
Wanneer u tijdens het gezinsonderzoek al weet dat u door de NAS bemiddeld wilt worden, dan kunt u dat aangeven bij de medewerker van de Raad. Wanneer de Raad u een positief advies geeft voor adoptie en dit advies wordt overgenomen door het Ministerie van Justitie en Veiligheid, dan wordt uw rapport automatisch naar de NAS opgestuurd. Het is niet verplicht om al tijdens het onderzoek aan te geven welke Vergunninghouder u kiest, u kunt zich ook eerst nog verder oriënteren.

2. Na het gezinsonderzoek door de Raad van de Kinderbescherming.
Wanneer u tijdens het gezinsonderzoek nog niet zeker weet welke Vergunninghouder u kiest, dan kunt u dat aangeven aan de medewerker van de Raad. Uw rapport wordt met het advies van de Raad aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid gestuurd. Wanneer u kiest voor bemiddeling voor de NAS, dan kunt u contact opnemen met het Ministerie en verzoeken om uw rapport op te laten sturen aan de NAS.

3. Als u bent ingeschreven bij een andere Vergunninghouder.
Wanneer u bij een andere Vergunninghouder staat ingeschreven, dan kunt u verzoeken om uw gezinsrapport op te laten sturen naar de NAS. U kunt slechts bij een Vergunninghouder tegelijk ingeschreven staan. Na ontvangst van uw gezinsrapport informeert de NAS het Ministerie dat u bent overgestapt naar de NAS en bent u uitgeschreven bij de andere Vergunninghouder.


Wanneer u uw rapport laat opsturen naar de NAS bent u betalingsplichtig voor het inschrijfgeld, voor 2021 vastgesteld op 570 euro inclusief de bijdrage aan de jaarlijkse kosten.

1. Het Ministerie stuurt uw rapport op naar de NAS.
Wanneer uw gezinsrapport via het Ministerie aan ons wordt opgestuurd, dan ontvangt de NAS daarbij een kopie van uw beginseltoestemming. Gelijktijdig ontvangt u van het Ministerie een brief met daarin de originele beginseltoestemming. Deze overhandigt u op een later moment aan de NAS.

Na ontvangst van het gezinsrapport schrijven wij u voorlopig in. De inschrijfvolgorde is de datum van binnenkomst van het gezinsrapport. Wanneer op een dag meerdere gezinsrapporten binnenkomen, is de volgorde van inschrijving het BKA nummer.

2. Een andere Vergunninghouder stuurt uw rapport op naar de NAS.
Bij overschrijven vanuit een andere Vergunninghouder, is het afhankelijk van de status van uw procedure wat er aan de NAS opgestuurd wordt.
Indien u nog geen procedure had opgestart, ontvangen wij het originele rapport met een kopie van uw beginseltoestemming net als bij verzending vanuit het Ministerie.
Indien voor u al een ouderdossier naar het buitenland werd gestuurd, dan ligt het originele gezinsrapport waarschijnlijk ook in het buitenland. De NAS ontvangt dan een kopie en vraagt een nieuw origineel gezinsrapport op bij het Ministerie.

Na ontvangst van het gezinsrapport schrijven wij u voorlopig in. De inschrijfvolgorde is de datum van binnenkomst van het gezinsrapport. Wanneer op een dag meerdere gezinsrapporten binnenkomen, is de volgorde van inschrijving het BKA nummer. Wanneer u zich over laat schrijven naar de NAS vanuit een andere Vergunninghouder, dan leidt dat niet tot een hogere plaatsing op een wachtlijst omdat uw BKA nummer ouder is. De volgorde van binnenkomst bij de NAS blijft bepalend.

Na ontvangst van uw gezinsrapport sturen we per e-mail de folder Inschrijven bij de NAS. Wanneer uw e-mail adres niet bekend is sturen we de folder per reguliere post.

Per post krijgt u verder een bevestiging van ontvangst van uw gezinsrapport en schrijven we u voorlopig in. U krijgt van ons een inschrijfnummer dat de hele procedure bij u blijft. Bij de bevestiging ontvangt u de volgende documenten:

  • een inschrijfformulier
  • verklaring met bevestiging dat u bij de NAS ingeschreven wilt zijn
  • de algemene voorwaarden
  • de privacy verklaring
  • de factuur voor de inschrijving

de volgende documenten stuurt u zo snel mogelijk ondertekend en voorzien van uw handtekening terug naar de NAS:

  • inschrijfformulier
  • verklaring met bevestiging dat u bij de NAS ingeschreven wilt zijn

U betaalt de factuur voor de inschrijving, dit bedrag is non-refundable. Nadat we de formulieren retour hebben ontvangen en de betaling van de inschrijf factuur ontvangen is, wordt uw gezinsrapport en inschrijfformulier gelezen en beoordeeld.

Op het inschrijfformulier kunt u alle landen aangeven waarvoor u een procedure zou willen opstarten. Indien u aan de voorwaarden voor die landen voldoet, kunt u op meerdere wachtlijsten geplaatst worden. De uiteindelijke procedure kunt u voor 1 land opstarten, u zult later in het proces dus een definitieve keus moeten maken.

Het streven is om binnen 3 tot 4 weken na ontvangst van uw formulieren en de betaling van de inschrijfkosten, uw gezinsrapport te lezen en te beoordelen. Bij de NAS hebben werkzaamheden voor kinddossiers altijd voorrang boven alle andere taken. In drukke tijden het gebeuren dat de lezing van een rapport iets langer duurt. Dit heeft geen effect op uw wachtlijstpositie, die is bij de voorlopige inschrijving al bepaald.

De bemiddelingsgegevens die uit uw gezinsrapport blijken, vergelijken we met uw adoptiewensen die u op het inschrijfformulier hebt aangegeven. Op basis van die bevindingen krijgt u van ons een brief met een inhoudelijke terugkoppeling.

Na lezing van uw gezinsrapport ontvangt u een brief met een inhoudelijke reactie. Deze brief is de bevestiging van de definitieve inschrijving. We geven aan voor welke landen we u op de wachtlijst zetten. Later in het proces maakt u een definitieve landen keuze.

Indien de NAS niet voor u kan bemiddelen of we de kans op een geslaagde bemiddeling klein achten, dan melden we dat in de brief. U kunt er dan voor kiezen om toch bij de NAS ingeschreven te blijven of u uit te laten schrijven. Over het algemeen zijn de aspirant adoptieouders die zich bij de NAS willen inschrijven goed voorbereid en kunnen we de inschrijving definitief maken na lezing van het gezinsrapport. Het inschrijfgeld is non-refundable, u krijgt dit niet retour indien de NAS aangeeft niet voor u te kunnen bemiddelen.

Wanneer uw inschrijving bij de NAS definitief is, wordt u op de wachtlijst geplaatst voor intake. De landen van uw belangstelling en waar u voldoet aan de voorwaarden, geeft u aan op uw inschrijfformulier. U kunt voor meerdere landen op de wachtlijst voor intake worden geplaatst.

Bij de NAS wordt u uitgenodigd voor de intake wanneer u een procedure voor een land kunt opstarten. Op dat moment maakt u de definitieve keuze of u voor het land waarvoor u wordt uitgenodigd de procedure wilt opstarten. U leest hier meer over bij wachttijden en wachtlijsten

Het kan voor u prettig zijn om voorafgaand aan de inschrijving al in contact te zijn met de NAS. Op die manier kunt u met ons afstemmen of uw verwachtingen voor een adoptieprocedure overeen komen met wat de NAS te bieden heeft. Er zijn meerdere manieren om met de NAS kennis te maken en u te oriënteren. Naast de uitgebreide informatie op deze site kunt u ons e-mailen, bellen tijdens het spreekuur, het Open Huis bezoeken en een oriëntatie- of adviesgesprek aanvragen. Op de contactpagina vindt u alle opties om met de NAS in contact te komen.

Veel van onze communicatie met u vindt plaats per e-mail. Het is essentieel dat u over een e-mail adres beschikt om bij de NAS een adoptieprocedure te kunnen voeren.

© De Webmakers | Inloggen