NL | EN

Geadopteerd via de NAS 

In 2004 was Eloy het eerste kindje dat via de NAS vanuit Panamá geplaatst werd in een Nederlands gezin. In de jaren daarna volgden nog velen anderen uit landen over de hele wereld. Eind 2018 betrof het meer dan 500 kinderen die via bemiddeling door onze organisatie geadopteerd werden. Inmiddels zijn de oudste van deze kinderen aan het einde van de pubertijd en in de (jonge) volwassenheid beland. 

De NAS is van mening dat de originele adoptiepapieren eigendom zijn van het kind vanaf de leeftijd dat het kind wettelijk zelfbeschikking heeft (op dit moment 16 jaar). Vanaf de leeftijd van 12 jaar heeft het kind zelfstandig inzagerecht. In de wet is het eigendom van de adoptiepapieren nog niet vastgelegd. De originele papieren die de adoptie betreffen zijn bij de adoptie overhandigd aan de adoptieouders. Van het kinddossier zoals dat werd samengesteld tot aan de plaatsing heeft de NAS in alle situaties een kopie van het dossier. Van de originele papieren die tijdens de adoptiereis aan de ouders zijn overhandigd heeft de NAS in het overgrote deel een kopie van deze papieren ontvangen.

In de Nederlandse wet is opgenomen dat een kind vanaf 12 jaar inzage heeft in het adoptiedossier. Vanaf 16 jaar heeft het kind hiervoor niet meer de toestemming van de ouders nodig. Wil je inzage in je adoptiedossier, maar heb je om welke reden dan ook geen toegang hiertoe en ben je via de NAS geadopteerd? Dan kan je contact met ons opnemen via e-mail. Inzage in je dossier houdt in dat je inzage krijgt in alle stukken die over jou gaan, niet in de stukken die je ouders betreffen. 

Voor de inzage maken we altijd een afspraak, het is noodzakelijk om je te legitimeren met je paspoort of identiteitsbewijs. Het kan even duren voordat we een afspraak kunnen maken in verband met het voorbereiden van het dossier.

We geven alleen inzage aan jou, niet aan iemand namens jou, tenzij deze een notariële machtiging heeft gekregen van jou specifiek voor de inzage. Je krijgt altijd kosteloos inzage in jouw dossier. Indien papieren in het dossier niet eerder vertaald werden of we hebben geen vertaling aangeleverd gekregen, dan kan het gebeuren dat je kosten moet maken voor vertaling. 

Als je 16 jaar of ouder bent, dan is het contact met de NAS altijd vertrouwelijk. Wij zullen tegen niemand, dus ook niet met jouw ouders, zonder jouw toestemming vertellen dat we contact met jou hebben of wat de inhoud van dat contact is. 

Weet je niet zeker of je via de NAS bent geadopteerd, maar was jouw adoptie na 2004? Dan kan je via e-mail contact met ons opnemen, wij kunnen je met zekerheid zeggen of je via onze organisatie werd geadopteerd. 

Als je niet via de NAS werd geadopteerd kan je contact opnemen met de afdeling adoptie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor overleg over welke organisatie betrokken zou kunnen zijn en waar jouw dossier is.

Ben je (jong) volwassen en wil je contact met andere geadopteerden? Gewoon voor de gezelligheid of omdat je je verhaal kwijt wilt. Dan kan je contact opnemen met het SIG, dat staat voor Stichting Interlandelijk Geadopteerden. Ze hebben een website en een facebook pagina. SIG organiseert regelmatig sociale activiteiten zoals borrels, sport toernooien, bbq’s en meer gezelligs. Daarnaast houdt SIG zich bezig met belangenbehartiging van geadopteerden en is daarmee een belangrijke gesprekspartner van organisaties in de adoptieketen en van de politiek.

Voor iedereen kan het prettig zijn om met een professionele hulpverlener te kunnen praten, dat is voor een geadopteerde niet anders. Je kunt via je huisarts een verwijzing vragen voor een psycholoog bij jou in de buurt. Hou daar bij in de gaten dat een ‘algemene’ psycholoog niet altijd ervaring heeft met adoptie en wat dat voor iemand kan betekenen. Zeker als je zelf vermoed dat jouw zorgvraag een relatie heeft met (jouw) adoptie, is het prettig als jouw hulpverlener zich daar in verdiept heeft en niet alleen bekend is met de algemene vooroordelen. 

Je kunt naast je huisarts ook afstemmen met specialisten op het gebied van adoptie wie of welke instelling voor jou de beste hulpverlener kan zijn. Er zijn meerdere (privé) praktijken met psychologen en pedagogen die zich gespecialiseerd hebben in psychologische vraagstukken die voortkomen uit adoptie. Een organisatie die hierin goed de weg kent is de Stichting Adoptie Voorzieningen (SAV). Je vindt informatie op hun website. Daarnaast kan je bellen naar 030 – 233 03 40, (keuze 3), ma t/m do 9.30- 12.30 uur (normale gesprekskosten) of een mail sturen. Een contact met de SAV is altijd vertrouwelijk.

Een andere organisatie die ondersteuning verleend, bijvoorbeeld bij rootsvragen is het FIOM.

© De Webmakers | Inloggen