NL | EN

Afreizen

Voor het afreizen naar uw kind, krijgt u een gesprek bij de NAS. Er zijn twee mogelijke reizen:

  • een tussentijdse reis om het kind te leren kennen (op dit moment alleen bij Haïti)
  • de adoptiereis waarbij u het kind gaat ophalen.

Hieronder vindt u meer informatie over het afreizen.

Na acceptatie van het voorstel maken we met u een afspraak voor een afreisgesprek. Tijdens dit gesprek wordt u voorbereid op de een aantal zaken die te maken hebben met de adoptiereis en het opnemen van een kind in uw gezin. Onderwerpen als adoptieverlof, verzekeringen, de procedure ter plaatse, hoe het kind kan reageren, boeken van de reis, verblijfsplaats, begeleiding, inentingen en nog veel meer komen aan de orde. 

Het afreisgesprek is intensief. In korte tijd komen veel onderwerpen aan de orde. Er gelden dan ook de volgende voorwaarden:

  • Bij adoptie door een stel zijn beide ouders aanwezig bij het afreisgesprek.
  • Bij adoptie door een alleenstaande is de reisgenoot aanwezig bij het gesprek indien de adoptieouder er voor kiest om iemand mee te nemen.
  • Het afreisgesprek is niet geschikt voor kinderen.
  • In het afreisgesprek wordt algemene informatie gegeven, indien mogelijk worden meerdere gesprekken samengevoegd. Indien u ook individueel met de NAS wilt spreken, dan kunt u dit van te voren aangeven zodat we hier tijd voor kunnen vrij maken. 

Voorafgaand aan het afreisgesprek krijgt u  per e-mail een informatiefolder over afreizen naar het contactland opgestuurd.

De NAS is er groot voorstander van dat kinderen die al in het gezin aanwezig zijn, mee gaan op de adoptiereis. Voor de vorming van het nieuwe gezin is het absoluut wenselijk dat het nieuwe gezin vanaf de eerste dag bij elkaar is en geleidelijk aan een band op bouwt. Voor schoolgaande kinderen moet bijzonder verlof worden aangevraagd. De Landelijke Vereniging Leerplicht Ambtenaren (LVLA) heeft in haar  Nieuwsbrief 4/2005 geadviseerd er altijd bijzonder verlof wordt gegeven voor een adoptiereis. De leerplichtambtenaar mag om een bewijs vragen dat u ook echt een adoptiereis gaat maken. Hiervoor kunt u de instemming van het Ministerie van Justitie en Veiligheid gebruiken. Met de school kunt u afspraken maken over het meenemen van lesstof en contact met school. 

In sommige landen is een Nederlandse taal- en cultuurschool. Zeker bij een langer verblijf kan het interessant zijn om uw kind tijdelijk in te schrijven. Zowel voor het kind als voor de ouders leuk door de contacten met andere Nederlanders die (tijdelijk) in het land wonen.

De verblijfstijd die de NAS aangeeft is indicatief. Iedere adoptiereis is individueel en er kunnen zich zaken voordoen die van invloed zijn op uw verblijf. De procedure kan sneller gaan dan verwacht, maar ook een langere verblijfstijd kan mogelijk zijn. Zeker wanneer de verblijfstijd (veel) langer wordt kan dat veel van uw incasseringsvermogen vragen. Voor de NAS is de verblijfstijd niet te beïnvloeden: de procedure moet ter plaatse worden gelopen naar oordeel en handelen van de lokale autoriteiten.

Het kan voorkomen dat een land het verplicht stelt dat voorafgaand aan de adoptie, de aanstaande ouders eerst kennis maken met het kind. Pas nadat die kennismaking positief is verlopen, wordt de adoptieprocedure opgestart. Op dit moment is een dergelijke tussentijdse reis alleen van toepassing voor het contactland Haïti. Gezien de aard en de zwaarte van de tussentijdse reis is deze ongeschikt om een kind dat al in het gezin aanwezig is mee te nemen.

© De Webmakers | Inloggen